Loading SWF for the first time...
Adobe Flash is required to run this project in the browser. Enable Flash

Nudzisz się? Klikaj guzik!

Uwaga!!! Aby odpalić grę zezwól na używanie przez stronę wtyczki Adobe Flash Player!

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.